www.petrg.wz.cz/czuStudijní materiály – matematické úlohyNa těchto stránkách naleznete materiály k přípravě na zkoušku z matematiky (matematická analýza, lineární algebra). V případě, že budete mít nějaké připomínky, napište na info@matematika-lucerna.cz.


V této záložce je zpřístupněno mnoho příkladů, vzorových výpočtů, návodů na řešení a spousta neřešených příkladů s výsledky ze skript.

U vybraných kapitol jsou k prostudování také učební materiály – řešení konkrétních příkladů – uložené vždy v podkapitolce Návody, jejichž autory jsou doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. a RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

           


Obsah záložky
Kliknutím na odkaz se dostanete přímo k vybrané kapitole.
1) Definiční obor 1. prom.     6) Inverzní funkce                           12) Globální extrémy I. prom.             18) Neurčitý integrál
2) Definiční obor 2 prom. 7) Tečna a normála – bod T 13) Průběh funkcí 19) Určitý integrál
3) Limity 8) Tečna a normála – přímka p 14) Lokální extrémy 2. prom. 20) Aplikace určitého integrálu
4) Derivace 9) Tečná rovina a normála 15) Vázané extrémy 21) Diferenciální rovnice I. řádu
5) Parciální derivace 10) Monotonie 16) Asymptoty 22) Diferenciální rovnice II. řádu
11) Konvexita a konkávita 17) Taylorův polynom

1. Definiční obory jedné proměnné


1.1 Postupy řešení
Jak na definiční obory | Ukázkový příklad

1.2 Činitelé, které kladou podmínky
1. jmenovatel           2. sudá odmocnina           3. logaritmus (přirozený, dekadický...)          4. arcsin          5. arccos

1.3 Příklady ze skript
Skripta – definiční obory jedné proměnné

1.4 Vzorové příklady ke zkoušce
Souhrn zadání – definiční obory jedné proměnné

1.5 Řešené příklady s postupem:
Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 | Příklad 11 | Příklad 12 | Příklad 13 | Příklad 14 | Příklad 15 | Příklad 16 | Příklad 17 | Příklad 18 | Příklad 19 | Příklad 20 | Příklad 21 | Příklad 22 | Příklad 23 | Příklad 24 | Příklad 25 | Příklad 26 | Příklad 27 | Příklad 28 | Příklad 29 | Příklad 30 | Příklad 32 | Příklad 33 | Příklad 34 | Příklad 35 | Příklad 36 | Příklad 37 | Příklad 38 | Příklad 39 | Příklad 40 | Příklad 41 | Příklad 42 |

1.6 Vše ke stažení (zip)

2. Definiční obory dvou proměnných


2.1 Vzorové příklady ke zkoušce
Souhrn zadání – definiční obory dvou proměnných

2.2 Řešené příklady s postupem:
Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 | Příklad 11 | Příklad 12 | Příklad 13 | Příklad 14 | Příklad 15 | Příklad 16 | Příklad 17 | Příklad 18 |

2.3 Vše ke stažení (zip)

3. Limity


3.1 Vlastnosti a vzorce
Vlastnosti limit*

3.2 Návody
 • Postup – Výpočet limity dosazením
 • Postup – Limity
 • Postup – Užití l´Hospitalova pravidla
 • Postup – Výpočet limit typu || 00|| a || ||
 • Postup – Výpočet limit typu || k0 ||

 • 3.3 Příklady ze skript
  Skripta – limity | Skripta – limity (l'Hospitalovo pravidlo)

  3.4 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – limity

  3.5 Vše ke stažení (zip)

  4. Derivace


  4.1 Definice a vzorce
  Definice derivace | Vzorce pro derivování*

  4.2 Návody:
 • Postup – Derivování 1/2
 • Postup – Derivování 2/2
 • Postup – Derivování složených funkcí
 • Postup – Derivování vyšších řádů

 • 4.3 Rada k výpočtu
  Úprava funkcí před derivováním

  4.4 Příklady ze skript
  Skripta – derivace

  4.5 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – derivace

  4.6 Řešené příklady s postupem:
  Příklad obtížný (není ze zkouškové databáze) | Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 |

  4.7 Vše ke stažení (zip)

  5. Parciální derivace


  5.1 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – parciální derivace

  5.2 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 1 | Příklad 2 |

  5.3 Vše ke stažení (zip)

  6. Inverzní funkce


  6.1 Návody
 • Postup – Inverzní funkce

 • 6.2 Postupy řešení
  Jak na inverzní funkce

  6.3 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – inverzní funkce

  6.4 Vše ke stažení (zip)

  7. Tečna a normála – bod T


  7.1 Vzorce
  Vzorec tečny a normály*

  7.2 Postupy řešení
  Jak na tečny a normály zadané s bodem T | Ukázkový příklad

  7.3 Příklady ze skript
  Skripta – tečna a normála v bodě T

  7.4 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – tečna a normála v bodě T

  7.5 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 | Příklad 11 |

  7.6 Vše ke stažení (zip)

  8. Tečna a normála zadané s přímkou p


  8.1 Postupy řešení
  Jak na tečny a normály zadané s přímkou p

  8.2 Příklady ze skript
  Skripta – tečna a normála zadané s přímkou p

  8.3 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – tečna a normála zadané s přímkou p

  9. Tečná rovina a normála


  9.1 Vzorce
  Vzorec tečné roviny a normály*

  9.2 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – tečná rovina a normála

  9.3 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 |

  10. Monotonie


  10.2 Návody
 • První derivace a lokální extrémy – Monotonie

 • 10.2 Postupy řešení
  Jak na monotonie | Ukázkový příklad | Funkce a její první derivace*

  10.3 Příklady ze skript
  Skripta – monotonie

  10.4 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – monotonie

  10.5 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 | Příklad 11 | Příklad 12 | Příklad 13 | Příklad 14 | Příklad 15 | Příklad 16 | Příklad 17 |

  10.6 Vše ke stažení (zip)

  11. Konvexita a konkávita


  11.1 Návody
 • Intervaly konvexnosti, konkávnosti, inflexní body (inflexe – ohyb)

 • 11.2 Postupy řešení
  Jak na konvexitu a konkávitu | Zřejmý příklad | Funkce a její první a druhá derivace*

  11.3 Příklady ze skript
  Skripta – konvexita a konkávita

  11.4 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – konvexita a konkávita

  11.5 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 | Příklad 11 |

  11.6 Vše ke stažení (zip)

  12. Globální a lokální extrémy jedné proměnné


  12.1 Postupy řešení:
  Jak na globální extrémy | Ukázkový příklad | Možné intervaly

  12.2 Příklady zadání intervalů:
  V uvedeném příkladu je funkce y =2–x2

  12.2.1 Interval ⟨– 1; 3⟩

  Zadaný inteval obsahuje:
 • ostrý lokální a zároveň globální extrém – maximum v bodě se souřadnicemi [0; 2]
 • ostrý globální extrém – minimum v bodě se souřadnicemi [3; –7]

 • 12.2.2 Interval ⟨– 2; 2⟩

  Zadaný inteval obsahuje:
 • ostrý lokální a zároveň globální extrém – maximum v bodě se souřadnicemi [0; 2]
 • neostrý globální extrém – minimum v bodě [–2; –2]
 • neostrý globální extrém – minimum v bodě [2; –2]

 • 12.2.3 Interval ⟨– 3; –1⟩

  Zadaný inteval obsahuje:
 • ostrý globální extrém – minimum v bodě [–1; 1]
 • ostrý globální extrém – maximum v bodě [–3; –7]
 • Interval neobsahuje žádný lokální extrém (v našem případě maximum).

  12.2.4 Interval ⟨0; 1⟩

  Zadaný interval začíná (může i končit) v místě lokálního extrému. To je poněkud specifický případ. My zde máme funkci y = 2–x2, která je na itervalu 〈0; ∞〉 stále klesající. Pakliže je něco stále klesající, nemůže to mít na určeném (byť uměle vybraném) intervalu lokální extrém. Proto má v tomto případě funkce extrémy pouze globální.

  V našem případě tedy zadaný interval obsahuje:
 • ostrý globální (pouze!) extrém – maximum bod [0; 2]
 • ostrý globální extrém – minimum bod [1; 1]

 • 12.3 Příklady ze skript
  Skripta – globální extrémy

  12.4 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – globální extrémy

  12.5 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 |

  12.6 Vše ke stažení (zip)

  13. Testování průběhu funkcí


  13.1 Návody
 • Průběh funkcí
 • (4 příklady, ke každému vypočten mj.: definiční obor, limita ± ∞ monotonie + lokální extrémy, konvexita + inflexní body, všechny funkce jsou nakresleny.)

  13.2 Příklady
  Příklady – průběh funkcí
  (Ke každé funkci je uvedena tabulka vybraných funkčních hodnot, je nalezen průsečík těchto 2 funkcí, je spočtena první a druhá derivace.)

  14. Lokální extrémy dvou proměnných


  14.1 Postupy řešení
  Jak na lokální extrémy dvou proměnných

  14.2 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – lokální extrémy

  14.3 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 1 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 |

  14.4 Vše ke stažení (zip)

  15. Vázané extrémy


  15.1 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – vázané extrémy

  15.2 Příklady
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 |

  15.3 Vše ke stažení (zip)

  16. Asymptoty


  16.1 Vzorce
  Vzorce k výpočtu asymptot*

  16.2 Návody
 • Postup – asymptota

 • 16.3 Příklady ze skript
  Skripta – asymptoty

  16.4 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – asymptoty

  16.5 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 |

  16.6 Vše ke stažení (zip)

  17. Taylorův polynom


  17.1 Vzorce
  Vzorec Taylorova polynomu n-tého řádu*

  17.2 Návody
 • Postup – Taylorův polynom
 • Grafické znázornění Taylorova polynomu jedné goniometrické funkce různých řádů

 • 17.3 Postupy řešení
  Jak na Taylorův polynom

  17.4 Příklady ze skript
  Skripta – Taylorův polynom

  17.5 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – Taylorův polynom

  17.6 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 | Příklad 11 | Příklad 12 | Příklad 13 | Příklad 14 |

  17.7 Vše ke stažení (zip)

  18. Neurčitý integrál


  18.1 Vzorce

  Vzorce pro integrování*

  18.2 Návody
 • Postup – Neurčitý integrál 1/2
 • Postup – Neurčitý integrál 2/2
 • Postup – Přímá metoda
 • Postup – Metoda per partes
 • Postup – Substituce
 • Postup – Integrace goniometrických funkcí

 • 18.3 Jednoduché příklady:
  Přímá metoda (63 příkladů) | Metoda per partes (14 příkladů) | Metoda substituce (39 příkladů) | Skripta - řešené

  18.4 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – neurčitý integrál

  18.5 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 | Příklad 11 | Příklad 12 | Příklad 13 | Příklad 14 | Příklad 15 | Příklad 16 | Příklad 17 | Příklad 18 | Příklad 19 | Příklad 20 | Příklad 21 | Příklad 22 | Příklad 23 | Příklad 24 |

  18.6 Vše ke stažení (zip)

  19. Určitý integrál


  19.1 Postupy řešení
  Jak na určitý integrál

  19.2 Příklady ze skript
  Skripta – určitý integrál

  19.3 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – určitý integrál

  20. Aplikace určitého integrálu


  20.1 Vzorce
  Vzorce aplikace určitého integrálu*

  20.2 Návody
 • Jak integrál počítá vymezenou plochu obrazce
 • Výpočet určitého integrálu

 • 20.3 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – aplikace určitého integrálu

  20.4 Obsah plochy rovinného obrazce ohraničeného zadanými křivkami (P):
  20.4.1 Návody
  Návod a ukázkové příklady

  20.4.2 Jednoduché příklady
  Příklad I | Příklad II |

  20.4.3 Řešené příklady s postupem:
 • Obsah rovinného útvaru pod křivkou
 • Obsah rovinného útvaru mezi dvěma křivkami

 • 20.4.4 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 |

  20.5 Délka křivky (l):
  20.5.1 Návody
 • Délka rovinné křivky

 • 20.5.2 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 |

  20.6 Povrch rotačního tělesa (S):
  20.6.1 Návody
 • Povrch pláště rotačního tělesa

 • 20.6.2 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 |

  20.7 Objem rotačního tělesa (V):
  20.7.1 Návody
 • Objem rotačního tělesa (křivka a osa x)
 • Objem dutého rotačního tělesa (2 křivky)

 • 20.7.2 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 |

  20.8 Vše ke stažení (zip)

  21. Diferenciální rovnice I. řádu


  21.1 Příklady ze skript
  Skripta – diferenciální rovnice I. řádu

  21.2 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – diferenciální rovnice I. řádu

  21.3 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 | Příklad 11 | Příklad 12 | Příklad 13 | Příklad 14 |

  21.4 Vše ke stažení (zip)

  22. Diferenciální rovnice II. řádu


  22.1 Příklady ze skript
  Skripta – diferenciální rovnice II. řádu

  22.2 Vzorové příklady ke zkoušce
  Souhrn zadání – diferenciální rovnice II. řádu

  22.3 Řešené příklady s postupem:
  Příklad 01 | Příklad 02 | Příklad 03 | Příklad 04 | Příklad 05 | Příklad 06 | Příklad 07 | Příklad 08 | Příklad 09 | Příklad 10 |

  22.4 Vše ke stažení (zip)

  (*) označené hvězdičkou jsou uvedeny i v záložce "Graph, vzorečky,..." spolu s dalšími vzorci.
  nahoru

        
  Počítadlo:  Web4U.cz - webhosting a serverhosting